SVELAV Pro Lavinräddning SVELAV Pro Lavinräddning

SVELAV Pro Lavinräddning

Två dagars yrkeskurs för den som kommer att delta i organiserad lavinräddning.

Beskrivning

Två dagars utbildningen riktar sig främst till de som genom sin yrkesroll kan komma att ingå i en organiserad lavinräddning. Det gäller exempelvis skidpatrullörer/pistörer, fjällräddare, olika typer av guider, skidlärare, liftvärdar med flera.

ÖVERGRIPANDE UTBILDNINGSMÅL: deltagarna ska kunna:

- Identifiera, bedöma och hantera risker vid en lavinolycka och – om säkerheten medger- påbörja en lavinräddning.
- Ha förståelse för hur en lavinräddning organiseras för att initialt kunna leda en insats med hjälp av beslutsstöd och sedan överlämna det övergripande ansvaret när situationen så medger.
- Självständigt kunna utföra följande delmoment av räddningsinsatsen; initial organisation, transceiversök, RECCO-sök, grävning och första-hjälpen-omhändertagande.

DELMÅL SÄKERHET OCH ORGANISATION: Efter godkänd utbildning ska deltagarna kunna:

- Förklara skillnaden mellan kamraträddning och organiserad lavinräddning.
- Beskriva de viktigaste momenten i en organiserad lavinräddning.
- Bedöma och hantera risker vid en lavinolycka med hjälp av beslutsstöd.
- Starta upp den initiala fasen i en organiserad lavinräddningen med hjälp av beslutsstöd.
- Prioritera resurserna vid flera saknade och skadade.

DELMÅL SÖKSYSTEM: Efter utbildningen ska deltagaren kunna:

- Söka med transceiver och sond för att hitta två saknade samt prioritera vilken av dessa man skall gräva fram först (examineras).
- Söka med RECCO och sond för att hitta två saknade samt prioritera vilken av dessa man skall gräva fram först.
- Leda sondkedjor enligt två tekniker.
- Lavinhund som söksystem.
- Helikopterns roll vid lavinolyckor.

DELMÅL GRÄVNING: Efter utbildningen ska deltagarna kunna:

- Genomföra strukturerad och effektiv grävning.
- Organisera och leda sådan grävning.

DELMÅL OMHÄNDERTAGANDE OCH LAVINMEDICIN: Efter utbildningen ska deltagarna kunna:

- Genomföra ett första omhändertagande av lavinskadad (HLR och Första hjälpen).
- Följa samt fylla i algoritm AvaLife BLS.
- Grunderna i lavinmedicin.

FÖRKUNSKAPSKRAV DELTAGARE

- Minst tre dagars första-hjälpen-utbildning med följande innehåll: S/L-ABCDE (eller liknande algoritm), Hjärt- och lungräddning, Hypotermi och immobilisering inklusive stabilisering av frakturer
- Deltagarna bör även ha tränat sökning med transceiver innan kursen

Pro Lavinräddning är en förkunskapskrav för Lavintekniker utbildningen (Pro 2).

Mer Information